about us

contact us

Hangzhou Yun Kou Home Textile Co., Ltd.

Contact: miss xu

Telephone (Tel) : 0571-83872907

Mail (E-mail) : yyz@yunkoutextile.com

Company web site (WWW) : www.yunkoutextile.com

Address (Add) : No.688-11 Dongkang Road,Xintang Street,Xiaoshan District,Hangzhou,Zhejiang,China

Postal code (Zip) : 311201message

position: home >> message
name: name
phone: phone
content: Enter content here, we'll contact you shortly.
code:
s
e
r
v
i
c
e
share